Ľuboš Moščovič o bezpečnosti
Informačná bezpečnosť sa týka každého!

Kto je Ľuboš Moščovič

Ľuboš "herrman" Moščovič je IT profesionál so skúsenosťami v rôznych oblastiach odboru. Bezpečnosť (nielen IT) je jeho hoby už od čias vysokoškolského štúdia. Momentálne pracuje pre spoločnosť Trenkwalder ako Senior Security Officer. GRC nie je preňho nadávka, ale súčasť pracovnej náplne, podobne ako leadership, stratégia a plánovanie, či riadenie reakcie na bezpečnostné incidenty a v neposlednom rade aj vzdelávanie a osveta. Tiež je držiteľom CISSP certifikátu.

Kontakt: blog@herrman.sk

Táto stránka je osobnou iniciatívou autora - všetky príspevky na tejto stránke sú len jeho osobným názorom a nemusia reprezentovať, či stotožňovať sa s postojom, názorom, či stratégiou spoločnosti Trenkwalder.